Resort de Parel
huisregels

Huisregels

Huisregels

Van harte welkom op Resort de Parel!

Dit huishoudelijke reglement hebben wij opgesteld om u te laten genieten van een aangenaam en probleemloos verblijf. Wij verzoeken u vriendelijk om met de accommodatie en omgeving om te gaan zoals u zou wensen dat gasten met uw woning en leefomgeving om zouden gaan. Niemand wil moedwillig iets beschadigen. Echter een ongeluk zit in een klein hoekje. Wij stellen het dan ook op prijs als u eventuele schade zo snel mogelijk komt melden bij de receptie. Dit om de volgende gasten een van een net zo fijn verblijf te kunnen voorzien!

 • Meubels die binnen staan mogen niet buiten worden gezet. Hiervoor is het buitenmeubilair aanwezig.
 • Meubilair mag de daarvoor bestemde ruimte niet verlaten. Dit om eventuele schade te voorkomen.
 • De check-in in onze accommodaties is vanaf 16:00 uur.
 • De check-out op de vertrekdag is tot 10:00 uur.

Bezoekers

 • Bezoekers zijn van harte welkom tussen 09:00 en 22:00 ná melding bij de receptie.
 • Bezoekers kunnen hun voertuig parkeren op het parkeerterrein.
 • Overnachten is mogelijk mits hier verblijfplaatsen voor beschikbaar zijn en in overleg met Resort de Parel. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij de receptie.
 • Voor bezoekers geldt dat deze akkoord gaan met de huisregels bij het betreden van het resort.

Geluidsoverlast

 • Wij verzoeken u na 22:00 uur geen geluidsoverlast te veroorzaken. Wees lief voor de buren dan zullen zij dit ook voor u zijn.
 • Tussen 22:00 en 08:00 geld de nachtperiode. In deze periode is het niet toegestaan om enige vorm van lawaai te maken, niet in of buiten de accommodatie. Wij verzoeken u rekening te houden met uw buren na 22:00 uur.
 • Het meenemen van geluidsversterkende apparatuur is toegestaan. Let hierbij wel op eventuele geluidsoverlast en houd rekening met uw omgeving.
 • Indien u aanhouden overlast bezorgt heeft de verhuurder het recht om de huur van de accommodatie met onmiddellijke ingang op te zeggen. Dit zonder restitutie van de huurgelden en borg.

Huisdieren

 • Huisdieren zijn toegestaan in de daarvoor aangewezen accommodaties. Buiten de accommodatie dient uw huisdier aangelijnd te zijn.
 • Op het park is wegbewijzering te vinden wat betreft de uitlaatplekken. Wij vragen u de uitwerpselen van uw huisdier zelf op te ruimen en weg te gooien.
 • Wanneer u de accommodatie verlaat mag uw huisdier niet alleen achterblijven. Dit om eventuele schade te voorkomen. 
 • Wij vragen u uw huisdier niet op de (tuin)bank of ander meubilair te laten komen

Brandveiligheid

 • Er mag in geen enkel geval vuur worden gemaakt naast of om de accommodaties in verband met brandgevaar.
 • U mag om deze reden ook alleen barbecueën op de barbecue die door ons verstrekt is.
 • Roken binnen in de accommodatie is ten strengste verboden.

Afvalstoffen

 • Huisvuil kunt u verpakt in de daarvoor bestemde afvalbakken gooien.
 • Zorg in verband met duurzaamheid dat u het afval scheidt en in de correcte container gooit. Hiervoor kunt u gebruik maken van de milieustraat.

Schoonmaken

 • De accommodatie dient aan het einde van uw verblijf bezemschoon te worden opgeleverd. Wij verzorgen de eindschoonmaak. 
 • Wij verzoeken u al het meubilair terug te zetten op de oorspronkelijke plaats.
 • De inventaris dient schoon en droog in de (keuken)kasten te staan.
 • Vuilnis is verwijderd uit de accommodatie.
 • Schoonmaakmateriaal vindt u in de keuken en in uw welkomstpakket.

Inspectie en onderhoudswerkzaamheden

 • Resort de Parel behoudt zich van het recht voor de verhuurde accommodaties te betreden voor inspectie en onderhoudswerkzaamheden, mocht hiertoe aanleiding zijn.

Vissen

 • Gebruik van levend aas is verboden en een vispas is genoodzaakt om te mogen vissen.
 • Er mag maximaal 1 hengel per persoon worden gebruikt en per accommodatie mogen er 2 gasten tegelijkertijd vissen.
 • U dient gebruik te maken van weerhaakloze haken.

Nood

 • In geval van brand dient u onmiddellijk de brandweer te bellen (112) en vervolgens de parkopzichter te waarschuwen.
 • In geval van onraad dient u contact op te nemen met de receptie +31(0)365227862 kies buiten openingstijden voor optie 1. Bij levensbedreigende situaties bel altijd eerst 112

Parkeren

 • Resort de Parel beschikt over een ruim parkeerterrein en daarmee ook voldoende plaatsen. Het is niet toegestaan de auto op het park te parkeren op een andere plek dan op een parkeerplek.
 • Gasten bieden wij bij aankomst en vertrek de optie om het park op te rijden om uit te laden. Hierna dient uw voertuig te worden geparkeerd op het daarvoor bestemde parkeerterrein.

Voertuigen en verkeer op het park

 • Het is niet toegestaan om auto’s of andere voertuigen bij de accommodatie te plaatsen.
 • Bij aankomst en vertrek mag u met uw voertuig doorrijden tot aan de accommodatie om te laden en lossen.
 • Op het gehele resort geldt een maximumsnelheid van 15 km/h. Houd ten alle tijden rekening met doorstroom en eventuele hulpdiensten.

Verbod

 • Het is niet toegestaan te kamperen in een tent, caravan of camper.
 • Het is niet toegestaan vuren te ontsteken.
 • Het is niet toegestaan drooglijnen te spannen.
 • Het is niet toegestaan kuilen te graven.
 • Het is niet toegestaan afvalwater te lozen.
 • Het is niet toegestaan in de accommodatie te roken.
 • Het is niet toegestaan verdovende middelen te bezitten en/of gebruiken op Resort de Parel.
 • Het is niet toegestaan vuurwapens te bezitten op Resort de Parel.
 • Voet en andere balspelen worden toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken.

Gevonden voorwerpen

 • Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de receptie. Komt u er thuis achter een voorwerp te zijn verloren. Neemt u dan contact op met onze receptie. Wij zullen indien gevonden (onder rembours) verzenden.

Overige vragen

Ondanks dat wij dit document met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld kunnen wij begrijpen dat u nog vragen heeft. Hiervoor bent u binnen de openingstijden van de receptie van harte welkom om deze te stellen.

Wij wensen u een fantastisch verblijf!
Team Resort de Parel